Nasz salon:
Oleśnica
Wrocławska 18
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Skup złota i srebra

Skup złota i srebra

 
Formularz skupu złota i srebra
Formularz skupu złota i srebra
Formularz skupu złota i srebra
 


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z niniejszej oferty. Firma Eminence prowadzi skup złomu złota oraz srebra. Metale skupujemy w różnej postaci i próbie.

Jeżeli posiadacie jakieś stare elementy złote lub srebrne to serdecznie zapraszamy do bezpłatnej wyceny. Bezpłatnie wycenimy każdy złom bez względu na postać. Może to być stara biżuteria, sztućce, zastawy, styki srebrne, monety, sztabki, zlewki, antyki itp. Złom dokładnie sprawdzimy i podamy dokładną kwotę z uwzględnieniem rynkowej ceny giełdowej złomu.

Zachęcamy również do sprzedaży złomu złota i srebra poprzez internet. Procedurę oraz regulamin zamieszczamy poniżej:

Procedurę skupu złomu złota i srebra przedstawiamy poniżej:

 

1. Krok pierwszy - zbierz złom złota lub srebra i dokonaj jego oceny tj. sprawdź jego próbę oraz wagę. Jeśli jet to sprawa kłopotliwa to proszę udać się do jubilera celem weryfikacji. Proszę pamiętać, aby poprosić o wyciągnięcie wszelkich kamyczków lub innych elementów niezłotych i niesrebrnych. Spisz dokładnie wagę i jego próbę w odniesieniu do każdego elementu. Często złom złota występuje w różnych próbach i różnej kolorystyce. W ramach skupu nie ma znaczenia próba oraz kolor dostarczonego metalu. Złoto może być różnej próby począwszy od 333, a skończywszy na czystym złocie. Srebro również może być różnej próby począwszy od 500 po 999. Oczywiście stan złomu możemy również zbadać sami. Następnym krokiem będzie kontakt z naszą firmą.
Wyślij formularz dostępny tutaj - http://www.eminence.pl/formularz-skupu-zlota-srebra-f-5.html
Spakuj metal w taki sposób, aby tworzył zwartą całość. Metal nie może luźno latać po kopercie. Spakuj elementy do woreczka i ewentualnie owiń taśmą klejącą i zapakuj do koperty bąbelkowej. Załącz również podpisany regulamin dostępny tutaj - Regulamin skupu złota i srebra w firmie Eminence

2. Krok drugi - Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem telefonicznie i przekażemy wszelkie niezbędne informacje. Uwaga: Metale do skupu można dostarczyć do nas na trzy sposoby po wcześniejszym ustaleniu szczegółów:

  1. Samodzielnie - osobiście do naszego salonu pod adresem - PPHU Eminence ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica lub za pomocą poczty polskiej jako przesyłka polecona priorytetowa. Przesyłki takie posiadają numer, po którym można śledzić jej drogę. W takim wypadku będą Państwo wiedzieli, że przesyłka została przez nas odebrana.
  2. Samodzielnie wysłać z najbliższego paczkomatu do paczkomatu w Oleśnicy - nr paczkomatów do firmy Eminence na dane - jubiler@eminence.pl, tel. 600411378:
    OLN03N - Rzemieślnicza 3, 56-400 Oleśnica;
    OLN09M, - Rzemieślnicza 8, 56-400 Oleśnica
  3. Odbiór przedmiotów przez kuriera UPS - my zamówimy kuriera na określony dzień po odbiór przesyłki.

Na tym etapie ustalimy datę odbioru przesyłki od Państwa. Proponujemy podesłanie kuriera do Państwa celem odbioru przesyłki. Firma kurierska to - UPS. Pamiętaj, że w dniu odbioru przesyłki ktoś powinien znajdować się bezustannie pod wskazanym adresem, aż do momentu odbioru paczki. Czas odbioru to czas od godz. 9 do 18. 
Po ustaleniu daty odbioru wygenerujemy dla Państwa list przewozowy i prześlemy go do Państwa poprzez pocztę email. List przewozowy zapisany jest w formacie PDF. WAŻNE - List przewozowy trzeba będzie wydrukować na drukarce. Wydrukowanie listu na drukarce jest warunkiem przejęcia paczki przez kuriera. Paczka będzie ubezpieczona do pełnej wartości złota. Koszt wysyłki kuriera do Państwa to koszt 25 zł. Koszt ten będzie rozliczony względem ceny skupu całości złomu. Zatem jak nie dysponują Państwo drukarką i wydrukowanym listem przewozowym to niestety kurier nie podejmie paczki. W takim wypadku mogą Państwo paczkę nadać samodzielnie na własny koszt poprzez kuriera lub pocztę polską. Powyższe zasady pakowania dotyczą również przesyłki nadanej na własny rachunek. W paczce proszę załączyć informacje o nadawcy.
 

3. Krok trzeci - dostarczenie Państwa złomu do firmy Eminence. Zaraz po otrzymaniu Państwa przesyłki sprawdzamy jej zawartość i zgodność z wcześniejszymi deklaracjami. Dokonujemy weryfikacji próby, wagi itp. Następnie przekazujemy Państwu wynik weryfikacji tj. podajemy szczegółową wagę i próbę poszczególnych elementów i podajemy łączną wagę złomu w odniesieniu do próby złota 585 i próby srebra 999.
Następnie przekażemy Państwu propozycję kwoty za dostarczony złom złota i srebra. Ceny opieramy na aktualnych cenach giełdowych metali szlachetnych według powyższej tabeli. Oczywiście w sytuacji niekorzystnych dla Państwa warunków przysługuje Państwu prawo do zwrotu przesłanego złomu.
Po akceptacji dokonamy wpłaty określonej kwoty na podane konto bankowe lub dokonamy zapłaty poprzez przekaz pocztowy.
 

Poniżej zamieszczamy regulamin skupu złomu i przerobu. Prosimy o zapoznanie się jego treścią.
 

infoUWAGA: Pamiętaj, że powyższa usługa i w jej ramach rozliczenie Państwa złota odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania. Firma dołoży wszelkich starań, aby proces ten był uczciwy i transparentny.

 Regulamin skupu złomu złota i srebra oraz przerobu z powierzonego złota znajduje się pod poniższym linkiem:


Regulamin skupu złota i srebra w firmie Eminence

1. Zakres stosowania - niniejszy dokument reguluje sposób zawarcia transakcji kupna-sprzedaży / przerobu złomu metali szlachetnych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Niniejsze zapisy mają również zastosowanie do transakcji dostarczenia złomu złota na poczet wykonania biżuterii z powierzonego złota.
2. Stroną dokonującą sprzedaży/przerobu jest osoba fizyczna lub firma, będąca właścicielem sprzedawanego towaru dalej zwana Sprzedającym.
3. Stroną dokonującą zakupu oferowanego przez Sprzedającego towaru jest firma PPHU Eminence z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 18 dalej zwana Kupującym.
4. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż i skup metali szlachetnych w różnej postaci. Za towar uznaje się metale szlachetne w formie złomu.
5. Koszt zamówienia kuriera do Państwa w celu odebrania przesyłki to koszt 25 zł. Koszt rozliczony będzie zbiorczo wraz z rozliczeniem za towar lub usługę przerobu.
6. Kupujący (firma Eminence) nie ponosi odpowiedzialności finansowej za towar dostarczany za pomocą firm trzecich tj. poczty lub firm kurierskich. W przypadku zamówienia kuriera na Państwa życzenie przesyłki ze złotem i srebrem będą ubezpieczone do wartości równo wartej przesyłanego złomu według deklaracji i na podstawie średniej ceny rynkowej.
7. Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokona komisyjnie oględzin stanu opakowania przesyłki i wszelkie istotne spostrzeżenia odnotuje. O wszelkich istotnych spostrzeżeniach Kupujący natychmiast poinformuje Sprzedającego.
8. Kupujący po otrzymaniu przesyłki dokona komisyjnie oględzin towaru, ustali wszelkie istotne cechy umożliwiające dokładne oszacowanie towaru i przygotuje jego wycenę.
9. Na potrzeby oszacowania dokładnej wartości towaru lub dokładnej próby i wagi złomu (dotyczy usługi przerobu złota) Sprzedający udziela prawa Kupującemu do naruszenia stanu tego towaru w tym do usunięcia wszelkich elementów niezłotych czy niesrebrnych, usunięcia kamieni i oddzielenia pozostałych istotnych części od metali szlachetnych. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tej czynności uszkodzenia towaru czy też kamieni i innych elementów.
10. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu przesłanego złomu. Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Sprzedającego i następuje poprzez firmę kurierską UPS. Koszt przesyłki zwrotnej to koszt 25 zł. Przesyłka zwrotna ubezpieczona jest do wartości złomu złota. W sytuacji rezygnacji z usługi Sprzedający zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z niniejszej transakcji i poniesionych przez Kupującego kosztów (dotyczy kosztów zamówionego kuriera oraz pakietu startowego). Wszystkie koszty rozliczone będą w formie pobrania kurierskiego (opłata nastąpi w chwili dostarczenia przesyłki).
11. Kupujący zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu przesłanego złomu. W tym wypadku Kupujący dokona zwrotu towaru za pośrednictwem kuriera.
12. Jeśli Kupujący stwierdzi, że przesłany złom nie jest złomem metali szlachetnych, niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o tym fakcie.
13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej i rzetelnej oceny przesłanego złomu i zobowiązuje się do jego wyceny.
14. Wynikiem oceny towaru jest cena wyliczona dla wszystkich przedmiotów łącznie. Przedstawiona cena ustalona jest przez firmę Eminence na podstawie aktualnej ceny kruszcu. Wynikiem oceny będzie zestawienie łączne wagi złomu w oparciu o próbę złota 585 (dotyczy usługi wykonania biżuterii z powierzonego złota).
15. W sytuacji niezaakceptowania wyceny przez Sprzedającego przysługuje mu prawo zwrotu przesłanego towaru z zastosowaniem procedury według pkt. 10.
16. Sprzedający poprzez akceptację dokonanej oceny i wyceny wyraża wolę zawarcia umowy kupna - sprzedaży/przerobu złomu z Kupującym.
17. Po zawarciu umowy Sprzedającemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia dotyczące towaru, jego sposobów oceny oraz wyceny.
18. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty ceny wynikającej z oceny i wyceny towaru w sposób wskazany przez Sprzedającego.
19. Sprzedający, przesyłając przedmiotowy towar tj. złom metali szlachetnych, jednoznacznie zapewnia, że ów towar jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego.
21. Sprzedający zawierając umowę kupna - sprzedaży przenosi prawo własności towaru na rzecz Kupującego.
22. Przesłany złom złota ze względów technologicznych nie może być użyty do bezpośredniego wykonania zamówionej biżuterii.
23. Przesłany złom złota zostaje przetopiony w jednorodne sztabki z uwzględnieniem prób w ciągu 24 godzin od otrzymania zgody od Sprzedającego na ów przetop.
24. Kupujący zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia zużycia złomu złota na poczet realizacji wykonania usługi przerobu.
25. W sytuacji dostarczenia niewystarczającej ilości złota Kupujący zobowiązuje się do dołożenia odpowiedniej ilości złota wystarczającej do wykonania zleconej biżuterii. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty za złom złota według aktualnej ceny złomu złota. Jednocześnie firma Eminence zobowiązuje się do podania całościowej kwoty za złom złota wraz z kosztami robocizny przed dostarczeniem fizycznym produktu.
26. W sytuacji przysłania większej ilości złomu złota, niżeli zużyto na ów wyrób Sprzedającemu przysługują dwa warianty rozliczenia:
Wariant 1 - nadwyżkę złota Sprzedający odsprzedaje Kupującemu według podanej kwoty skupu złomu i ową kwotę przeznacza na poczet kwoty za robociznę.

Wariant 2 - Sprzedający prosi o zwrot nadwyżki złota. W takim wypadku Sprzedający otrzymuje jednorodny kawałek złota w próbie 585 odpowiadający wadzę pozostałego złota. Przystąpienie do usługi skupu złomu oraz przerobu oznacza akceptację niniejszych zapisów.

27. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub świadczenia określonych usług przez firmę PPHU Eminence.
28. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów kupna-sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę przedmiotu umowy. Dane mogą być przekazane następującym podmiotom - Poczta Polska, Inpost, UPS.

29. Przystąpienie do usługi skupu złomu oraz przerobu oznacza akceptację niniejszych zapisów.


Przejdź do strony głównej
Zaufało nam już wielu klientów
Wasza ocena
4,9 / 5
Ocena usług Eminence 4,9 / 5
99% Klientów poleca nasz sklep
Opinie klientów Eminence
5,0 / 5
Jestem bardzo zadowolony z profesjonalnego podejścia do zlecenia
Patryk Więcław, 07-08-2019
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
5,0 / 5
Jakość produktu na wysokim poziomie, profesjonalna obsługa, szybka realizacja indywidualnych zamówień>polecam bo warto.
Paulina Meller, 16-02-2016
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
Opinie klientów Eminence na OkazjeInfoOpinie klientów Eminence na CeneoOpinie klientów sklepu Eminence.plOpinie klientów Eminence na Sklepy24Opinie klientów Eminence w GoogleOpinie klientów Eminence na FacebookOpinie klientów Eminence na Opineo
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu