wyszukiwanie zaawansowane
k21brawd12jan483c4
WalutaPolski ZłotyEuroDolarFunt brytyjski
Strona główna1 » Próby metali szlachetnych

Próby metali szlachetnych


Próby metali szlachetnych.


Działalność i przerób metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają przepisom

USTAWY z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo probiercze.


Kluczowe zagadnienia wynikające z niniejszych przepisów prawa określa poniższy tekst.

Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są: platyna, złoto, srebro i metale z grupy platynowców:
iryd, osm, pallad, rod i ruten, w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.

Zawartość metalu szlachetnego w wyrobach określa się próbą. Próba jest to stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu, wyrażony w częściach tysięcznych. Wyrób odpowiada danej próbie, jeżeli zawartość metalu szlachetnego nie jest mniejsza od przewidzianej dla danej próby. Wyroby z metali szlachetnych, odpowiadające próbom oznaczane są cechą probierczą, właściwą dla metalu szlachetnego i próby. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby z metali szlachetnych oznaczone:

  1. Polskimi cechami probierczymi,
  2. Cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,
  3. Cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 5 gramów - nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiadać jednej z prób ustalonych na podstawie przepisów ustawy.

Obowiązujące wizerunki cech probierczych dla metali szlachetnych przedstawia poniższa charakterystyka:

Litery występujące w cechach określają urzędy probiercze:
A-Białystok, B-Bydgoszcz, G-Gdańsk, H-Chorzów, K-Kraków, L-Łódź, P-Poznań, V-Wrocław, W-Warszawa, Z-Częstochowa.

Próby złota

Próby dla złota obowiązujące do dnia 08.05.2004:

Próby złota
 

Polskie cechy i znaki probiercze obowiązujące:
 

Próby złota
 

Pozostałe informacje - http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/m/probiernictwo


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl © 2007 - 2018 EMINENCE - obrączki - Wrocław - Oleśnica - Cała Polska | Polityka prywatności.