wyszukiwanie zaawansowane
t174f3dfefw96cm2
WalutaPolski ZłotyEuroDolarFunt brytyjski
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

1. Strony transakcji.


Pkt. 1. Podmiotem dokonującym sprzedaży biżuterii w przedmiotowej witrynie internetowej zarejestrowanej pod domeną www.eminence.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Eminence z siedzibą mieszczącą się w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej nr. 18.

Dane identyfikujące przedsiębiorstwo Eminence są następujące:

 • Adres siedziby - Ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica, Województwo - dolnyśląsk;
 • Dane teleadresowe - tel./fax - (071)314-93-32, kom. 600-41-13-78, email: jubiler@eminence.pl ;
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 820/94 wyd. przez Burmistrza Miasta Oleśnica;
 • Numer identyfikacji podatkowej - 911-000-38-89;
 • Regon - 930577797;
 • Rach. bank: PKO BP Inteligo - 50 1020 5558 1111 1257 0090 0059;

Pkt. 2. Podmiotem dokonującym zamówień oraz zakupu biżuterii oferowanej w "katalogach" przedmiotowej witryny internetowej może być:

 • Osoba dalej zwana Nabywcą;
 • Firma;
 

2. Przedmiot transakcji.


Pkt 1. Przedmiotem transakcji zawieranej przez strony w sieci Internet jest zamówienie oraz zakup biżuterii zamieszczonej i oferowanej w katalogach witryny Eminence prowadzonej przez firmę Eminence;

Pkt. 2. Transakcja zakupu biżuterii zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim;

Pkt. 3. Biżuteria zamieszczona w katalogach ofertowych witryny oznaczona jako biżuteria producenta Eminence stanowi wyłącznie "własność intelektualną" firmy Eminence;

Pkt. 4. Oferowana biżuteria znajdująca się w katalogach witryny jest fabrycznie nowa, zaopatrzona w odpowiednie certyfikaty autentyczności i objęta jest pełną gwarancją producenta;

Pkt. 5. Biżuteria firmy Eminence dopuszczona jest do obrotu zgodnie z przepisami polskiego prawa probierczego;

Pkt. 6. Ceny biżuterii znajdującej się w katalogach witryny (w polskiej wersji językowej i pozostałych) wyrażone są w złotych polskich, funtach brytyjskich, euro i dolarach i zawierają podatek VAT;

Pkt. 7. Cena prezentowana w karcie informacyjnej poszczególnych produktów nie zawiera kosztów wysyłki chyba, że w opisie stanowi inaczej;

Pkt. 8. Podana cena jest ceną maksymalną;

Pkt. 9. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do zmiany cen biżuterii znajdującej się w ofercie, wprowadzania oraz usuwania pozycji asortymentowych biżuterii, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, organizowania oraz modyfikowania odpowiednich programów lojalnościowych;

Pkt. 10. Zmiany cen biżuterii nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji;

Pkt. 11. Informacje zamieszczone na stronach firmy Eminence nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Zawarte informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

3. Realizacja zamówienia.


Pkt. 1. Zamówienie odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy oprogramowania i "mechanizmów" witryny internetowej. Zamówienia można składać 24 godz. na dobę;

Pkt. 2. Fizyczny czas obsługi klienta to czas od godz. 10 do 18 w dni powszednie;

Pkt. 3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub adresowego zamówienia i przesłanie go poprzez "mechanizmy" witryny do firmy Eminence;

Pkt. 4. W niektórych wypadkach poprawnie złożone zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony firmy Eminence;

Pkt. 5. Transakcję uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia i potwierdzenia złożenia zamówienia przez Nabywcę oraz firmę Eminence;

Pkt. 6. Potwierdzeniem zawarcia transakcji jest otrzymanie przez Nabywcę wiadomości email z informacją o przyjęciu zamówienia przez firmę Eminence;

Pkt. 7. Potwierdzenie zamówienia biżuterii przez firmę Eminence oraz przyjęcie tego potwierdzenia przez Nabywcę na warunkach określonych w tymże potwierdzeniu równoznaczne jest z zawarciem transakcji;

Pkt. 8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia ze strony firmy Eminence wynikłej z winy Nabywcy (np.: błędny numer telefonu, brak odpowiedzi na e-mail itp.) złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych witryny;

Pkt. 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia przez klienta i firmę Eminence złożonego zamówienia;
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w dniu roboczym, w którym nastąpiło zaksięgowanie na rachunku - zadatku, lub pełnej wymaganej kwoty dotyczącej zamówienia. W wyjątkowych przypadkach po przesłaniu czytelnego potwierdzenia wpłaty na numer faxu:  71  314-93-32, lub e-mailem na adres: jubiler@eminence.pl;
 • w przypadku zamówień płatnych poprzez poprzez system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w dniu roboczym, w którym nastąpiło potwierdzenie dokonania płatności przez system transakcyjny, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.

Pkt. 10. Każdy produkt prezentowany w witrynie zaopatrzony jest w indywidualny termin wykonania. Termin wykonania jest to czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia (wykonania biżuterii) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, oraz świąt);

Pkt. 11. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. O takiej zmianie oraz przyczynie firma zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nabywcę. Zmiana czasu dotyczy sytuacji, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu;

Pkt. 12. O sposobie oraz adresie dostawy decyduje Nabywca w chwili składania zamówienia;

Pkt. 13. O sposobie płatności decyduje Nabywca w chwili składania zamówienia;

Pkt. 14. W niektórych przypadkach firma Eminence może zażądać wpłacenia zadatku na poczet realizacji zamówienia. W takim wypadku firma poinformuje Klienta o wysokości zadatku i sposobie jego wpłaty. Przepisy regulujące instytucję zadatku zawarte zostały w art. 394 Kodeksu Cywilnego.

Pkt. 15. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia i anulowania transakcji  wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których podane są niepełne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub w których jest brak możliwości kontaktu z osobą zamawiającą;

Pkt. 16. Koszt transportu zawiera poniższy tekst chyba, że w karcie produktu stanowi inaczej:
Przedpłata - kurier UPS - 20 zł;
Pobranie kurier - UPS - 25 zł oraz 1% wartości zamówienia.
Przedpłata - Poczta Polska - koszt 11 zł.
Pobranie - Poczta Polska - 14 zł.
Przedpłata - Paczkomaty - 10 zł.

Szczegółowe informacje na temat wysyłek oraz płatności zawarte są na stronie - Realizacja zamówienia -.

 

4. Gwarancja, reklamacje i zwrot.


Pkt. 1. Oferowana przez firmę PPHU Eminence biżuteria wykonywana jest z najwyższą starannością i precyzją, przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości. Użyty metal oraz dodatki stopowe są w pełni zgodne z normami polskiego prawa probierczego;

Pkt. 2. Towary zakupione w sklepie Eminence podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Stwierdzoną niezgodność z umową można reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru, nie później jednak niż dwa miesiące od ujawnienia się wady;

Pkt. 3. Wszystkie wyroby prezentowane na stronach witryny Eminence będące przedmiotem transakcji dodatkowo objęte są pełną dożywotnią gwarancją producenta;

Pkt. 4. Jeżeli dostarczona biżuteria posiada wady techniczne (wady producenta) Nabywca proszony jest do natychmiastowego odesłania produktu wraz z dowodem zakupu i wypełnioną dokumentacją zwrotną na adres firmy Eminence. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma Eminence zwróci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Przesyłki zwrotne nadane w formie pobrania nie będą odbierane przez firmę Eminence;

Pkt. 5. Biżuteria będąca przedmiotem reklamacji posiadająca uszkodzenia zostanie naprawiona lub wymieniona na inną biżuterię pełnowartościową. Jeżeli z jakiś względów naprawa oraz wymiana będzie niemożliwa, firma Eminence zaproponuje inny wariant biżuterii lub zwróci nabywcy równowartość ceny zakupionej biżuterii plus koszty przesyłek;

Pkt. 6. Nabywca proszony jest w chwili odbioru przesyłki o dokonanie oględzin stanu zapakowania przesyłki. W przypadku gdy opakowanie (folia, kartonik itp.) nosi ślady uszkodzenia, ingerencji osób trzecich lub braku jego części należy odmówić przyjęcia przesyłki. W takim wypadku Nabywca jest proszony w obecności kuriera o sporządzenie pisemnego protokołu szkody oraz proszony jest o skontaktowanie się z firmą Eminence. Brak spisania protokółu nie wyklucza reklamowania towaru jednak znacznie go utrudnia oraz wydłuża czas reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń ze strony firmy Eminence.
 

Pkt. 7. Obrączki oferowane przez firmę Eminence wykonywane są na indywidualne zamówienie tzn. wykonywane są według indywidualnych preferencji Nabywcy i nie podlegają zwrotowi. W takim wypadku zastosowanie mają przepisy wynikające z Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" tj. Art. 10 w brzmieniu:

Art. 10. 3. "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:"

 • pkt. 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.


Pkt. 8. Jeżeli w karcie danego wyrobu nie jest zawarta informacja, że produkt wykonywany jest na zamówienie to zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo rezygnacji z zakupionej biżuterii bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot pieniędzy wraz z kosztami przesyłki do klienta następuje w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu;

Pkt. 9. Warunki zwrotu przedstawiają się następująco:

 • Zwrotowi nie podlegają obrączki wykonywane na zamówienie lub wyroby, które zostały zmodyfikowane na życzenie Nabywcy tj. umieszczone grawerunki, zamienione kamienie, wykonane korekty rozmiaru lub zmienione zestawienia kolorystyczne;
 • Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej. Koszt odesłania wyrobu ponosi Nabywca;
 • Firma Eminence gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar oraz wysyłki do klienta jeśli takowa była podana;
 • Jeżeli wyrób posiadał grawerunek to wyrób może podlegać zwrotowi wyłącznie po każdorazowym pisemnym potwierdzeniu takiej możliwości przez obsługę sklepu Eminence i wówczas z kwoty zwrotu potrącony zostaje koszt przywrócenia wyrobu do stanu sprzed wprowadzenia zmian;
 • Zwracany wyrób powinien być dostarczony w opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu;
 •  Przesyłka zwrotna może być nadana kurierem bądź Pocztą Polską w opcji "Potwierdzenie odbioru". Przesyłka może być nadana jako przesyłka pocztowa z zadeklarowaną wartością (przesyłka ubezpieczona);
 •  Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu licząc od dnia wpłynięcia przesyłki zwrotnej do firmy Eminence. Jeżeli płatność była dokonana kartą płatniczą zwrot nastąpi poprzez uznanie karty.


Pkt. 10. Nieodpowiedni pomiar rozmiarów paluszków i w konsekwencji niedopasowanie obrączek nie może stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu biżuterii. Firma dołoży wszelkich starań, aby proces doboru rozmiarów był łatwy i najbardziej odpowiedni. W celu doboru odpowiedniego rozmiaru palca należy posłużyć się informacjami zamieszczonymi pod linkiem: "Rozmiarówka - niezbędne zagadnienia" ;

Pkt. 11. Firma Eminence zobowiązuje się do korekty rozmiaru biżuterii (jeżeli pozwala na to technologia wykonania). Natomiast przy niemożności dokonania korekty firma proponuje wykonanie danego wzoru obrączki od nowa;

Pkt. 12. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym powinny być wykonywane przez firmę Eminence. Wszelkie ingerencję osób trzecich w naprawę oraz ewentualne zmiany powodują utratę praw gwarancyjnych oraz reklamacyjnych;5. Ochrona danych osobowych.


Pkt. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów niniejszego sklepu internetowego jest Firma Eminence;

Pkt. 2. Baza użytkowników i klientów serwisu Eminence zarejestrowana jest w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) pod numerem księgi - 097757;

Pkt. 3. Dane osobowe przekazywane w celach niezbędnych do realizacji zamówienia gromadzone są przez firmę Eminence. Przekazane dane wykorzystywane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia oraz do podejmowania odpowiednich programów marketingowych. W żadnym wypadku gromadzone dane nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim nie związanym z procesem zakupu. Zgodnie z ustawą "o ochronie danych osobowych" Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich edytowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Usunięcie danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie stosownego pisma w formie pisemnej na adres: PPHU Eminence, ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jubiler@eminence.pl;

Pkt. 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym;

Pkt. 5. Biuletyn informacyjny dostępny na stronach firmy Eminence jest usługą polegająca na przekazywaniu informacji o nowych produktach, promocjach, konkursach i ważnych wydarzeniach przy pomocy dokumentów elektronicznych i poczty elektronicznej. Subskrybent ma w każdym momencie prawo do rezygnacji z otrzymywania subskrypcji. Powierzone dane nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim oraz służą w celu przedstawienia oferty marketingowej, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883);

 

6. Prawa autorskie.


Pkt. 1. Wszystkie informacje, teksty, grafiki informacyjne, grafiki produktów zamieszczone w całej witrynie firmy Eminence i na wszystkich stronach są wyłączną własnością intelektualną firmy Eminence lub autorów widniejących w przypisach. Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie materiałów oraz grafik produktów i wzornictwa bez zgody autora tj. firmy Eminence jest zabronione i jest regulowane przepisami o prawach autorskich;

Pkt. 2. Wzornictwo oznaczone jako - producent Eminence i prezentowane w niniejszym serwisie jest wyłączną własnością intelektualną firmy Eminence;

Pkt. 3. Cała zawartość witryny włącznie z wzornictwem biżuterii objęta jest ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego;

 

7. Postanowienia końcowe.

 

Pkt. 1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rejestracją oraz zamówieniem wyrobów;

Pkt. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2010. O istotnych zmianach w regulaminie każdy zarejestrowany klient będzie poinformowany drogą elektroniczną w terminie do 14 dni.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl © 2007 - 2018 EMINENCE - obrączki - Wrocław - Oleśnica - Cała Polska | Polityka prywatności.